ביקורת פנימית

ניהול עסקי ערכי הפך למושג מקובל, אפילו נדרש, בשנים האחרונות. ערכים כגון: ממשל תאגידי, תרומה לקהילה ואיכות הסביבה, מהווים חלק בלתי נפרד של הלקסיקון העסקי של תאגיד עם כוונות רווח. הביקורת הפנימית הינו שומר הסף של הערכים האלו. עבודת הביקורת נעשית בידי צוות מקצועי מיומן ומנוסה, אותו מובילים השותפים הבכירים בפירמה.

הידע הנרחב והניסיון העשיר של הצוות בעבודה מול חברות ציבוריות, חברות ממשלתיות, עמותות וחברות ללא מטרת רווח, מאפשר לנבחרת מצומצמת לבצע את הביקורת על כל רבדיו – תוך שימוש יעיל ומשכיל של האמצעים תוך השגת יעדים מוגדרים ומדויקים ומציאת פתרונות אופטימאליים לצרכים ייחודיים.

הביקורת הפנימית המודרנית נדרשת לבדוק לא רק האם פעולות המבוצעות בארגון מתבצעות בהתאם לחוק ולנהלים, אלא גם לוודא שהארגון פועל באופן נבון, יעיל, חסכוני ובטוהר מידות. אנו עוסקים בביקורת תפעולית מקיפה, תוך סיוע להנהלה והדירקטוריון ומתן ערך מוסף לארגון.  אנו בודקים לעומק את טיבן של פעולות הארגון, בכל התחומים שבהם הוא עוסק.

את תחום הביקורת הפנימית מנהלים במשותף מיגל אלחנטי, רו"ח ובני אקרמן M.A), B.Sc).

המחלקה מציעה בין היתר, את השירותים הבאים:

  • שירותי ביקורת פנימית
  • סיוע בבניית יחידת ביקורת פנימית בארגון תוך התאמתו לארגון
  • בניית מכלולי בקרה לתהליכים שונים
  • הדרכות והרצאות בנושא ביקורת ובקרה
  • מיפוי הסיכונים והחשיפות וניתוחם
  • גיבוש המלצה לתוכנית עבודה רב שנתית/שנתית על בסיס המיפוי והניתוח הנ"ל
  • תכנון הביקורת, ביצוע ביקורות ודיווחן

 

לפנות במייל למיגל אלחנטי,השותף שמוביל פעילות זו 

לחצו בבקשה כאן או השאירו פרטים ונחזור אליכם

או לטלפון 03-5665006 // 050-5357489