צרו קשר

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה

הרחבת חובת הדיווח על העברת כספים לחו"ל

3.4.2016

מליאת הכנסת אישרה את התיקון לפקודת מס הכנסה בנוגע להרחבת חובת הדיווח שתחול על המעבירים לחו"ל סכום של למעלה מחצי מיליון ₪ במהלך שנה ועל נהנים תושבי ישראל בנאמנות שנכסיה מעל 500,000 ₪, כל אלה כחלק מהצעדים למאבק בהון השחור.

 במטרה לשפר את יכולתה של רשות המסים לגבות מס אמת, ולצד מהלכי חקיקה נוספים, הוצע להרחיב את חובת הדיווח למס הכנסה באמצעות הגשת דו"ח שנתי על ידי תושב ישראל שהעביר לחו"ל למעלה מחצי מיליון ₪ במהלך 12 חודשים. בנוסף, ההרחבה כוללת גם חובת דיווח של נהנה בנאמנות שסך כל נכסיה עומד על 500,000 ₪ ומעלה, שהוא תושב ישראל בגיל 25 ומעלה, אלא אם כן לא ידע שהוא נהנה בנאמנות.

נכסי הנאמנות כוללים מזומן, פיקדונות, ניירות ערך ומקרקעין בישראל או מחוצה לה.

גם יחיד הטוען שאינו תושב ישראל אך חלה עליו חזקת הימים, כהגדרתה בפקודת מס הכנסה, יהיה חייב בהגשת דו"ח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו כי אינו תושב ישראל, שאליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו, וזאת בנוסף לחובת הגשת דוח על הכנסותיו בישראל.