חילוט כספים שלא הוצהרו לרשות המיסים

10.4.2016

הכנסת אישרה ביום 29.3.2016 את הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 14), התשע"ו-2016. 
במסגרת ההצעה אושר כי רשות המיסים והרשות להלבנת הון תוכלנה לחלט, להחרים ולתפוס כספים, חשבונות בנקים, נדל"ן ורכוש אחר שמקורו בכספים שלא דווחו לרשות המיסים. 
הצעת החוק הינה צעד נוסף להגברת האכיפה ולאיתור כספים לא מדווחים, ומדובר בכלי עזר נוסף להליכים העומדים לרשות הרשויות כיום קרי פתיחת הליכים פליליים, הוצאת שומת מס שלא בהסכם וכו' 

העלמת מס הכנסה

תחשב כעבירת מקור, זאת כאשר מעלים המס השמיט הכנסה בסך 1,000,000 ₪ בתקופה של שנה, או לחילופין 2,500,00 ₪ במשך ארבע שנים.
בנוסף, תחשב כעבירת מקור עבירות מס לפי סעיפים 3, 4 לחוק איסור הלבנת הון (איסור הלבנת הון, איסור פעולה ברכוש אסור) ומבצע העבירה פעל בתחכום וכן ההכנסה לגביה נעברה עבירת המס היא בסכום העולה על 625,000 ₪.

העלמת מע"מ

תחשב כעבירת מקור, אם המס שלגביו נעברה העבירה עומד על סך של 170,000 ₪ לפחות לשנה, או 480,000 ₪ במשך 4 שנים.
בנוסף, תחשב כעבירת מקור עבירות מס לפי סעיפים 3, 4 לחוק איסור הלבנת הון (איסור הלבנת הון, איסור פעולה ברכוש אסור) ומבצע העבירה פעל בתחכום וכן המס לגביו נעברה העבירה עולה על 120,000 ₪.

מיסוי מקרקעין

תחשב כעבירת מקור, כאשר הושמט שווי רכישה בסכום העולה על 1,500,000 ₪ וכן במידה והעסקה לא דווחה כלל, או היה דיווח כוזב אודות זהות הצדדים לעסקה, כאשר שווי הנכס הוא 100,000 ₪ ומעלה.

תחולת התיקון האמור לחול תוך חצי שנה מיום פרסומו ברשומות.

 

לפרטים אודות נוהל גילוי מרצון - לחצו כאן