ניהול סיכונים

בעידן של סביבה עסקית המאופיינת באי ודאות לגבי גורמי סיכון חיצוניים ופנימיים העלולים לפגוע בתוצאותיו העסקיות ויציבותו הכלכלית של התאגיד, ניהול הסיכונים הוא כלי ניהולי רב עוצמה היכול להוות לשון מאזניים ולגרום לארגון להיות או לחדול. ניהול סיכונים מושכל, יעיל ואפקטיבי, עשוי לסייע לו להתמודד עם חשיפתו לסיכונים בעידן אי הוודאות העסקית.

שירותי ניהול סיכונים החל משלב זיהוי וניהול הסיכונים ברמת התאגיד הכולל ERM בדגש על סיכונים תפעוליים העלולים לפגוע בתוצאותיו העסקיות ויציבותו הכלכלית של התאגיד, ועד ניהולם במערכות שליטה ובקרה, אשר יאפשרו לו להשיג את מטרותיו מוענקים על ידי צוות מקצועי מיומן ומנוסה, אותו מובילים השותפים הבכירים בפירמה תוך שיתוף פעולה עם ההנהלה הבכירה של התאגיד.

בראש מחלקת ניהול הסיכונים של Baker Tilly Israel עומד בני אקרמן, שותף, ראש תחום ניהול הסיכונים והביקורת החקירתית הפירמה.

המחלקה מציעה בין היתר את השירותים הבאים:

  • סקר סיכונים לצורך מיפוי ודרוג סיכונים ואיומים להם חשוף הארגון
  • איתור והערכת סיכונים
  • בחינת בקרת תהליכים בעלי סיכון
  • פיתוח תוכנית בקרות למניעה גילוי ואיתור סיכונים קריטיים
  • המלצות לבניית מערכת לניהול הסיכונים והטמעתה בארגון

 

לפנות במייל לבני אקרמן, השותף שמוביל פעילות זו 

לחצו בבקשה כאן

או לטלפון 03-5665006 // 050-5357489