Baker Tilly Finance

Baker Tilly Finance, הזרוע הכלכלית של בייקר טילי ישראל, הינה חברה מובילה לשירותים פיננסים המספקת ללקוחותיה ייעוץ, ליווי ותמיכה בכל מרחב הפעילות הפיננסית לרבות הערכות שווי, חוות דעת כלכליות, תכניות עסקיות, ליווי עסקאות מיזוג ורכישה, תמחור אופציות ועוד.

הזרוע הכלכלית, בהובלתו של רו"ח עומר סרביאנסקי, צברה ניסיון רב בייעוץ לחברות פרטיות וציבוריות רבות, וכיום היא מספקת שירותים פיננסים לחברות הגדולות במשק.  כחלק מהמקצוענות המאפיינת את החברה, יצרנו צוות חזק ואיכותי, המורכב מאנשי מקצוע ותיקים ומנוסים, בעלי שם בתחומם, שילוו אותך, יד ביד, לאורך כל הדרך.

הזרוע הכלכלית מתמחה בשירותים הבאים:

  • ייעוץ וליווי בהסדרי חוב
     o    כמומחה הממונה מטעם ביהמ"ש לפי סעיף 350, 
     o    כיועצים פיננסים למחזיקי ולנאמן אגרות החוב , בעלי תפקיד שונים, לחברה.
  • הערכות שווי
    o    במסגרת עסקאות
    o    בחינה לירידת ערך נכסים ומוניטין (Impairment) בהתאם ל IAS36
  • מיזוגים ורכישות (M&A)
     o    ייעוץ וליווי תהליך הרכישה, ניתוחים פיננסים ובחינת ערך סינרגיה
     o    בדיקות נאותות (Due diligence)
     o    הקצאת עלות רכישה (PPA)
  • כתיבת חוות דעת כלכליות לבית משפט
     o    מומחיות בנושא שאלות סולבנטיות ומבחני כושר פירעון 
  • תגמול נושאי משרה 
    o    ביצוע מדגם השוואתי (Benchmark) בהתאם לתיקון 20
    o    גיבוש מדיניות תגמול, ליווי של הנהלת החברה ושל וועדת התגמול עד לאישורה
    o    כתיבת תכנית תגמול התואמת את המדיניות שאושרה.
  • ניתוח ותמחור אופציות וכלים פיננסים מורכבים – גם עפ"י תקנות המס האמריקאיות. 
  • כתיבת תכניות עסקיות.
  • בניית מודלים כלכליים.                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לזרוע הכלכלית ניסיון רב בליווי הסדרי חוב, נאמני אג"ח ובית המשפט בהכנת חוות דעת כלכלית לעניין יכולת החברה לפרוע את החוב והערכת שווי נכסי החברה ומשמשת כנציג הכלכלי של נציגות האג"ח ברב הסדרי החוב של חברות ציבוריות בישראל, בהם: אפריקה ישראל, אי.די.בי (אחזקות ופיתוח), א.דורי, מירלנד, ריבוע כחול, קרדן N.V, אלרן נדל"ן, רוזבאד ועוד... 

במהלך הסדרים אלו באו לידי ביטוי היכולות והניסיון בניתוח מצבה הפיננסי של החברה, מתן חוות דעת מומחה, הערכות שווי, פתרונות מימון יצירתיים, ועוד.  
אנו גאים ביכולתנו לעבוד בסביבה עוינת או ידידותית תוך אימוץ גישה אסרטיבית בהתאם למצב ומתוך התמקדות בתוצאה הרצויה.

 

לפנות במייל לעומר, השותף שמוביל פעילות זו 

לחצו בבקשה כאן

או לטלפון 03-5665006 // 050-5357489