צרו קשר

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה

מאמרים ייעוץ מס

news

הטבות מס למפעלי טכנולוגיים מועדפים

news

אם אתם לא מכירים את החוק לעידוד השקעות הון, ייתכן שאתם מפסידים הרבה כסף

news

להלן דיווחים שיש להשלים עד לסוף ינואר 2017

2016

news

עיקרי חוק ההסדרים

2016

news

עיקרי הנושאים הנדרשים להערכות לסוף שנת המס (בהתייחס גם לחוק ההסדרים)

12/2016

news

המוסד לביטוח לאומי פותח תכנית חיסכון לילדיכם...

05/12/16

news

תזכיר חוק לתיקון חוק מס ערך מוסף

25.7.2016

news

עדכונים מעולם המס

30.8.2016

news

אחרי פסח: המכות החדשות של רשות המסים

1.5.2016

news

יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

news

הנדון: קידום החקיקה למיסוי רווחים צבורים שלא חולקו

news

הוראת השעה לחלוקת דיבידנד מוטב עומדת להסתיים ב30 בספטמבר 2017

news

הממשלה שוקלת להטיל שוב מס רכוש על קרקעות פרטיות

news

ניתוק תושבות - ייעוץ מס רילוקיישן

news

אפליקציית מס חדשה

news

תיקון פקודת מס הכנסה

news

חוזר רשות המסים בנושא חברות ארנק

news

מיסוי ודיווח לא וירטואלי יחול על המטבעות הוירטואליים

news

ייעוץ מס רילוקיישן - החלטת מיסוי חדשה בתחום הרילוקיישן

news

כך תיערכו לתיקוני החקיקה בתחום המס

news

הארכת מועד הגשת דיווח שנתי לחייבים בהגשת דוחות 126 ו-856

19.4.2016

news

דיווח על קבלת חוות דעת ועל נקיטה בעמדה הסותרת עמדה של רשות המסים

3.4.2016

news

הפסד מהלוואה לחברת בת ייחשב כהפסד עסקי בר קיזוז מרווחי חברת האם

9.3.2016

news

עדכון שיעורי הריבית לפי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה- ינואר 2015

news

המדריך לדיווח בטוח – יולי 2014

6.9.2014

news

עדכוני פסיקה ופרסומי רשות המיסים לחודשים נובמבר-דצמבר 2014

28.11.2014

news

הפחתת שיעור מס החברות

22.12.2015

news

דיווח רבעוני לחודשים יולי ספטמבר 2014

23.10.2015

news

המדריך לתום שנת המס 2014

1.12.2014

news

תיקונים בחוק מס ערך מוסף- דצמבר 2014

30.11.2014

news

עידכוני מחלקת מיסים

13.1.2016

news

איך פסיקה של בית המשפט הפחיתה את חבות המס בגין מכירת מוניטין מ 43% ל 25%

04/12/16

news

בעצם, בישראל לא משלמים כל כך הרבה מסים

29.12.2015

news

הרחבת חובת הדיווח על העברת כספים לחו"ל

3.4.2016

news

מיסוי פעילות חברות זרות בישראל באמצעות האינטרנט

news

חובת הגשת דוח שנתי לתושב חוץ השוהה בישראל מעל חצי שנה

10.4.2015

news

7 דברים שלא ידעתם שאתם צריכים לשלם עליהם מסים

news

תתרגלו למשפט: כבוד הרב, תן לי קבלה בבקשה

news

קנסות מנהליים

18.2.2016

news

תיקון

18.2.2016

news

פסק דין בעניין בריטיש ישראל השקעות

22.12.2015

news

תיקוני המיסוי בחוק ההסדרים - ואיך הם צפויים להשפיע עלינו

24.8.2015