מאמרים גילוי מרצון

item

בעניין נוהל גילוי מרצון

10.9.2014

item

חילוט כספים שלא הוצהרו לרשות המיסים

10.4.2016

חילוט כספים שלא הוצהרו לרשות המיסים- אישור הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס` 14), התשע"ו-2016. במסגרתה אושר כי רשות המיסים והרשות להלבנת הון תוכלנה לחלט, להחרים ולתפוס כספים, חשבונות בנקים, נדל"ן ורכוש אחר שמקורו בכספים שלא דווחו לרשות המיסים.

item

הארכת נוהל הגילוי מרצון

5.7.2016

לאור הצלחתו של הליך הגילוי מרצון, הודיעה רשות המיסים על הארכת נוהל הגילוי מרצון במסגרת המסלול האנונימי עד ליום 31.12.2016. לצורך ההארכה הושג הסכם עם משרד המשפטים לפי הארכת הנוהל תכלול גם חסינות מפני העמדה לדין בעבירות הלבנת הון שעבירות המקור המגבשות אותן הינן עבירות המס עליהן חל הליך הגילוי מרצון.

item

זה הזמן להתוודות על העלמת מס

2.8.2016

נוהל גילוי מרצון של רשות המסים עומד לפוג בדצמבר הקרוב. במסגרתו, מעלימי מס שיתוודו לא יסתבכו בפלילים. החל מ-2017 ייכנסו לתוקף תקנות לשיתוף מידע בין מדינות שיגבירו את הסיכוי שלכם להיתפס.