מאמרים נדל"ן

item

מיסוי הכנסות פטורות משכר דירה למגורים עת מכירת הנכס

9.3.2016

ועדת ערר לעניין מיסוי מקרקעין נפסק כי משכיר דירת מגורים הדורש פטור ממס על הכנסותיו מההשכרה חייב בתשלום מס שבח מוגדל בעת מכירת הדירה, וזאת עקב דרישת רשות המיסים להוספת חישוב הפחת התיאורטי על הדירה, למרות שאין הוא נדרש בפועל במהלך שנות ההשכרה.

item

האם השכרת 110 דירות למגורים תחשב כניהול עסק של השכרת נכסי נדל"ן?

18.7.2016

בפסק דין בעניינה של משפחה אשר משכירה 110 דירות למגורים בתל אביב ודיווחה בכל השנים על הכנסות השכירות כהכנסות פאסיביות (ומכאן דרשה בתשלום מס בשיעור של 10% בהתאם לסעיף 122 לפקודת מס הכנסה) נקבע כי מדובר בהכנסה מעסק. בנוסף, פורסם תיקון 227 לפקודת מס הכנסה. בגדרו של התיקון פורסמו הוראות חדשות לצורך יישום הסכם ה- FATCA בין ממשלת ישראל לממשלת ארה"ב לעניין העברת מידע אודות חשבונות של לקוחות המוחזקים באופן ישיר או עקיף בידי אזרחי ארה"ב.

item

בעל דירה, הכנסה מהשכרת דירות - הכנסה פאסיבית או אקטיבית?

11.09.2016

בעת האחרונה אנו עדים למספר פסיקות בהן נדרש בית המשפט לדון באופן מיסוי הכנסות שכר דירה אצל יחידים שברשותם כמות נכבדת של דירות. מאחר וכל פסק דין עומד בפני עצמו ודן באופן סובייקטיבי בנסיבות המקרה נוצרה אי אחידות בפסיקה.  במאמרנו נתייחס לשתי פסיקות אחרונות שסבו סביב אותה השאלה.

item

עיקרי הצעת החוק למיסוי על דירה שלישית

תקציר עיקרי הצעת החוק למיסוי דירה שלישית שעברה בקריאה ראשונה בכנסת