דיווח רבעוני לחודשים יולי ספטמבר 2014

23.10.2015

כברבעונים עברו אנו שמחים להציג בפניך, במדריך זה, דיווח רבעוני לחודשים יולי- ספטמבר 2014 כמפורט להלן:

  • פרק א'- עדכוני פסיקה בנושאי דין אירוע גיבוש לעובדים, הכנסות מדמי שכירות, בקשות לאישור תובענות ייצוגיות כנגד חברות הסלולר בגין חיוב במע"מ בשל שירותי נדידה
  • פרק ב' - עדכוני חקיקה בנושא החוק לחלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תקנות נוספות בדבר פטור מהגשת דין וחשבון ליחיד
  • פרק ג' - עדכונים בדבר החלטות מיסוי בנושאי החלטות מיסוי בנושא חוק עידוד השקעות הון, מדריך למילוי בקשה להכרה כמוסד ציבורי, מסלול ירוק נוסף בנושאי אופציות לעובדים.

להמשך קריאה לחץ כאן.